PRIVACYBELEID1. ALGEMEEN

1.1 Watch Shop is een handelsdivisie van The Watch Shop Holdings Limited, geregistreerd in Engeland en Wales onder bedrijfsnummer 11640948, geregistreerd kantoor: Aurum House, 2 Elland Road, Braunstone, Leicester, LE3 1TT. Elke verwijzing naar 'wij', 'ons' en 'onze' verwijst naar deze entiteit. In het kader van de wet op de gegevensbescherming zijn wij de gegevensbeheerder.

1.2 Wij verplichten ons uw privacy te beschermen en respecteren. Dit beleid, samen met onze gebruiksvoorwaarden [ ] en andere documenten waaraan hierin gerefereerd wordt, vormt de basis waarop gegevens die wij van u verzamelen, of die u zelf aanlevert, door ons verwerkt worden. Lees alstublieft het volgende aandachtig door voor een goed begrip van onze standpunten en werkwijze met betrekking tot uw persoonlijke gegevens en hoe wij die verwerken.

2. GEGEVENS DIE WIJ OVER U VERZAMELEN

2.1 Wij mogen de volgende gegevens over u verzamelen en verwerken:

2.1.1 informatie die u verstrekt door het invullen van formulieren op onze site ('Site'). Dit betreft verstrekte gegevens ten tijde van registratie om onze site te gebruiken, inschrijving voor onze dienstverlening (gegevens die bij aankopen tijdens het betaalproces verstrekt zijn) of bij de aanvraag voor verdere diensten. Ook kunnen wij u om gegevens vragen als u een probleem met onze site meldt;

2.1.2 als u contact met ons opneemt, kunnen wij die correspondentie opslaan;

2.1.3 ook mogen wij u vragen enquêtes in te vullen die wij voor onderzoeksdoeleinden gebruiken, alhoewel u niet hoeft te reageren; en

2.1.4 details van uw bezoeken aan onze site waaronder, maar niet beperkt tot, dataverkeersgegevens, locatiegegevens, weblogs en andere communicatiegegevens, benodigd voor eigen facturering of anderszins, en de bronnen die u bezoekt (zie sectie 4 over cookies hieronder).

3. IP-ADRESSEN

Wij mogen informatie over uw apparaat verzamelen, inclusief waar mogelijk uw IP-adres, ter bescherming tegen fraude. Wij mogen ook informatie over uw besturingssysteem en type browser verzamelen voor systeemadministratie en om verzamelde gegevens aan onze adverteerders te melden. Dit betreft statistische gegevens over browsingmanieren en -patronen en identificeert geen individuele gebruikers.

4. COOKIES

Onze site gebruikt cookies om u van andere gebruikers van onze site te onderscheiden. Hierdoor wordt uw gebruik van onze site leuker en makkelijker, en kunnen wij onze site verbeteren. Voor uitgebreide informatie over door ons gebruikte cookies en voor welk doel we ze gebruiken, raadpleegt u ons cookiebeleid

5. WAAR WE UW PERSOONLIJKE GEGEVENS OPSLAAN

5.1 Alle door u verstrekte informatie wordt opgeslagen op onze beveiligde servers. U bent verantwoordelijk voor geheimhouding van het wachtwoord dat u verstrekt is of wat u zelf koos voor toegang tot bepaalde delen van onze site. We vragen u met niemand wachtwoorden te delen.

5.2 Helaas is de overdracht van informatie via internet niet altijd even veilig. Hoewel wij ons best doen uw persoonlijke gegevens te beschermen, kunnen wij de veiligheid van door u naar onze site verzonden gegevens niet garanderen; elke verzending is voor eigen risico.

5.3 Zodra wij uw gegevens ontvangen hebben, hanteren wij strenge procedures en veiligheidsmaatregelen om ongeoorloofde toegang te voorkomen.

6. SOORT GEBRUIK VAN DE GEGEVENS

6.1 Wij mogen informatie die wij over u hebben op de volgende manieren gebruiken:

6.1.1 om u van door u gevraagde informatie of diensten te voorzien;

6.1.2 om onze verplichtingen die voortvloeien uit contracten of afspraken tussen u en ons na te komen;

6.1.3 om u te kunnen laten deelnemen aan interactieve functies van onze diensten, indien u dat wilt;

6.1.4 om ervoor te zorgen dat content van onze site op de meest effectieve manier voor u en uw apparaat gepresenteerd wordt;

6.1.5 om u te assisteren bij het voltooien van een aankoop;

6.1.6 om onze site en diensten te verbeteren;

6.1.7 om u te informeren over wijzigingen in onze artikelen of onze diensten;

6.1.8 om fraude te kunnen signaleren; en

6.1.9 om productreviews op onze website en marketingmaterialen te adverteren (met uw voorafgaande toestemming, indien nodig).

7. MARKETING

7.1 Naast gebruik zoals hierboven in paragraaf 6 beschreven, mogen wij uw gegevens gebruiken, of een organisatie van derden gebruiken die namens ons handelt, om u van informatie te voorzien over onze artikelen en diensten die volgens ons van belang kunnen zijn voor u. Wij zullen u alleen via e-mail benaderen over artikelen en diensten die al eerder het onderwerp van een vraag of bestelling van u waren.

7.2 We zullen uw gegevens alleen met derden (waaronder bedrijven uit onze groep) delen voor hun eigen marketingdoeleinden en met uw toestemming.

7.3 Als u niet wilt dat wij uw gegevens op deze manier gebruiken of uw gegevens voor marketingdoeleinden aan derden verstrekken, vink dan het betreffende vakje aan op het formulier waarmee wij uw gegevens verzamelen of neem contact op via helpdesk@watchshop.nl. U kunt zich afmelden voor het ontvangen van onze marketingmails via de afmeldknop in iedere mail. U kunt zich te allen tijde afmelden voor de nieuwsbrief via de link onderaan elke verzonden nieuwsbrief.

8. BEKENDMAKING VAN UW INFORMATIE

8.1 Wij mogen uw persoonlijke informatie bekendmaken aan derden, waaronder:

8.1.1 postdiensten voor bezorging van door u bestelde artikelen;

8.1.2 organisaties die klantenfeedbackdiensten bieden;

8.1.3 bedrijven uit onze groep, voor marketingdoeleinden zoals hierboven in paragraaf 7 beschreven;

8.1.4 organisaties die voor de voltooiing van aankopen bij ons nodig zijn;

8.1.5 in het geval wij onze business en/of activa verkopen, waarbij wij uw persoonlijke gegevens aan de toekomstige koper overdragen; en

8.1.6 indien wij van rechtswege verplicht zijn uw persoonlijke gegevens te delen of bekend te maken, of om onze gebruiksvoorwaarden en andere overeenkomsten te handhaven; of om onze rechten, eigendommen of veiligheid van onze klanten of anderen te beschermen. Dit omvat uitwisseling van informatie met andere bedrijven en organisaties voor bescherming tegen fraude en reductie van kredietrisico.

9. BEWARING VAN UW INFORMATIE

In verband met de belastingen bewaren wij informatie zoals facturen, ontvangstbewijzen en dossiers (die persoonlijke gegevens kunnen bevatten) minimaal 6 jaar, waarna deze vernietigd worden. Uw informatie die wij voor marketingdoeleinden gebruiken, bewaren wij totdat u ons te kennen geeft deze informatie niet langer te willen ontvangen.

10. LINKS NAAR WEBSITES

Onze site kan nu en dan links bevatten naar en vanaf de websites van onze partnernetwerken, adverteerders en dochters. Houd er rekening mee dat indien u via een link deze websites bezoekt andere voorwaarden voor verzameling en bescherming van uw persoonlijke gegevens gelden en wij hiervoor geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid aanvaarden. Controleer dit alvorens u persoonlijke gegevens aan deze websites verstrekt.

11. TOEGANG TOT GEGEVENS EN BIJWERKEN EN CORRIGEREN VAN UW GEGEVENS

11.1 De wet op de gegevensbescherming geeft u het recht op toegang tot verzamelde informatie over u. Indien u een kopie van enige of al uw persoonlijke gegevens wenst, kunt u een mail sturen aan helpdesk@watchshop.nl. Elk verzoek om toegang kan een redelijke vergoeding met zich meebrengen voor onze kosten om u details over de gegevens die wij over u hebben, te kunnen verstrekken.

11.2 We willen er zeker van zijn dat uw persoonlijke gegevens correct en up-to-date zijn. Indien gegevens die u ons verstrekt hebt, veranderen, bijvoorbeeld uw e-mailadres of -naam, stuur ons dan de juiste gegevens in een e-mail aan helpdesk@watchshop.nl of een brief aan Customer Services Manager c/o SDK, PO Box 8174, Reading, Berkshire, RG6 9PE, VK. U kunt ons vragen om gegevens te corrigeren die volgens u incorrect zijn, gegevens te wissen of alleen voor bepaalde doeleinden te gebruiken.

12. WIJZIGINGEN IN ONS PRIVACYBELEID

Toekomstige wijzigingen in ons privacybeleid zullen op deze pagina geplaatst worden en, indien nodig, aangekondigd via e-mail.

13. CONTACT

Vragen, opmerkingen en verzoeken met betrekking tot dit privacybeleid dienen te worden gestuurd aan helpdesk@watchshop.nl of Customer Services Manager c/o SDK, PO Box 8174, Reading, Berkshire, RG6 9PE, VK.

Dank u voor uw bezoek aan onze site.

Laatst bijgewerkt: maart 2017.