Voor elke kortingscode ontvangen

Voer de code in die gedurende een beperkte tijd wordt ontvangen tijdens het afrekenen. Deze aanbieding kan niet worden ingewisseld voor slimme horloges of geselecteerde producten. Zie de lijst hieronder voor uitgesloten merken:

 • Geselecteerde Casio Lijnen
 • Geselecteerde Swatch Lijnen
 • Geselecteerde Daniel Wellington Lijnen
 • Geselecteerde Emporio Armani Lijnen
 • Geselecteerde Hugo Boss Watches
 • Geselecteerde Tommy Hilfiger Watches & Jewellery
 • Geselecteerde Tissot Lijnen
 • Geselecteerde Citizen Lijnen
 • Geselecteerde Vivienne Westwood Lijnen
 • Geselecteerde Olivia Burton Lijnen
 • Geselecteerde Bulova Lijnen
 • Gucci
 • Geselecteerde Hamilton Lijnen
 • Geselecteerde Certina Lijnen
 • Geselecteerde Maurice Lacroix Lijnen
 • Geselecteerde Oris Lijnen
 • Geselecteerde Guess Lijnen
 • Geselecteerde Frederique Constant Lijnen
 • Geselecteerde Alpina Lijnen
 • Elliot Brown
 • SMART WATCHES
 • Garmin
 • Polar
 • Suunto
 • Polar Accessories
 • Huawei
 • Fitbit
 • Kronaby
 • MyKronoz
 • Fossil Q
 • Emporio Armani Connected
 • Michael Kors Access
 • Armani Exchange Connected
 • Diesel On
 • Skagen Connected
 • Kate Spade New York Connected
 • Marc Jacobs Connected
 • Misfit
 • DKNY Minute
 • Kurio
 • Martian

GEBRUIKSVOORWAARDEN


1. ALGEMEEN

Dit document, samen met de documenten waaraan hierin gerefereerd wordt, beschrijft de voorwaarden waaronder u deze site mag gebruiken nl.watchshop.com ('onze site'), als gast of geregistreerd gebruiker. Lees deze voorwaarden aandachtig door voordat u onze site gebruikt. Met het gebruik van onze site geeft u aan deze gebruiksvoorwaarden te accepteren en in acht te nemen. Indien u niet met deze voorwaarden akkoord bent, gebruik dan niet langer onze site.

2. GEGEVENS OVER ONS

De Watch Shop-site wordt beheerd door The Watch Shop Holdings Limited, geregistreerd in Engeland en Wales onder bedrijfsnummer 11640948, geregistreerd kantoor: Aurum House, 2 Elland Road, Braunstone, Leicester, LE3 1TT, VK. Elke verwijzing naar 'wij', ‘ons' en 'onze' verwijst naar deze entiteit.

3. AANVULLENDE VOORWAARDEN

3.1 Voor uw gebruik van onze site gelden de volgende aanvullende voorwaarden:

3.1.1 Ons privacybeleid met de voorwaarden waaronder wij over u verzamelde of door u verstrekte persoonlijke gegevens verwerken. Met het gebruik van onze site stemt u in met deze verwerking en garandeert u dat alle door u verstrekte gegevens juist zijn.

3.1.2 Ons cookiebeleid met informatie over de cookies op onze site.

3.1.3 Onze leveringsvoorwaarden, die op verkoop van toepassing zijn als u iets aanschaft via onze site.

4. TOEGANG TOT ONZE SITE

4.1 Toegang tot onze site is toegestaan op tijdelijke basis; wij behouden ons het recht voor de service die wij met deze site bieden zonder voorafgaand bericht in te trekken of te wijzigen (zie onder). Wij zijn niet aansprakelijk indien om wat voor reden dan ook onze site op of gedurende enige tijd onbereikbaar is.

4.2 Het kan zijn dat wij soms de toegang tot sommige delen van de site of de gehele site voor bij ons geregistreerde gebruikers beperken.

4.3 Als u een gebruikersidentificatiecode, wachtwoord of andere informatie als onderdeel van onze beveiligingsprocedures kiest of ontvangt, dient u deze informatie als vertrouwelijk te behandelen en niet aan derden bekend te maken. Wij behouden ons het recht voor gebruikersidentificatiecodes of wachtwoorden, door u gekozen of door ons toegewezen, te deactiveren als u naar onze mening niet aan de bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden hebt voldaan.

4.4 U bent zelf verantwoordelijk voor alle nodige handelingen om toegang tot onze site te krijgen. U bent er ook verantwoordelijk voor dat alle personen die via uw internetverbinding onze site bezoeken op de hoogte zijn van deze voorwaarden en ze in acht nemen.

4.5 De site is alleen bedoeld voor gebruik door hen die hem bezoeken binnen het VK. Indien u de site bezoekt van buiten het VK, bent u er verantwoordelijk voor dat lokale wetten, voor zover van toepassing, gerespecteerd worden.

5. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

5.1 Wij zijn eigenaar of licentiehouder van alle intellectuele eigendomsrechten op onze site, inclusief het erop gepubliceerde materiaal. Deze werken zijn wereldwijd auteursrechtelijk beschermd. Alle dergelijke rechten zijn voorbehouden.

5.2 U mag één kopie printen, extracten van elke pagina van onze site voor uw persoonlijke referentie downloaden en anderen binnen uw organisatie attenderen op gepubliceerd materiaal op onze site.

5.3 U mag de papieren of digitale kopieën van geprint of gedownload materiaal op geen enkele wijze aanpassen. Illustraties, foto’s, video- of audiosequenties of grafieken mogen niet zonder de bijbehorende tekst gebruikt worden.

5.4 Onze status (en die van alle vastgestelde contribuanten) als auteurs van materiaal op onze site dient altijd erkend te zijn.

5.5 U mag geen enkel deel van het materiaal op onze site voor commerciële doeleinden gebruiken zonder een licentie van ons of onze licentiegevers.

5.6 Als u in strijd met deze gebruiksvoorwaarden onderdelen van onze site print, kopieert of downloadt, zal uw recht onze site te gebruiken direct vervallen en dient u, op onze aanwijzing, alle kopieën te retourneren of vernietigen.

6. BETROUWBAARHEID GEPUBLICEERDE INFORMATIE

6.1 Op onze site gepubliceerde commentaren en ander materiaal zijn algemeen en niet bedoeld als leidend tot advies waarop men kan vertrouwen. Daarom wijzen wij alle aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid af die voortvloeit uit het vertrouwen op dergelijk materiaal door bezoekers van onze site of eenieder die over de content geïnformeerd is.

6.2 Ons doel is onze site regelmatig te updaten en de content kan te allen tijde veranderen. Indien noodzakelijk kunnen wij de toegang tot onze site opschorten dan wel geheel afsluiten. Materiaal op onze site kan soms verouderd zijn en wij hebben geen verplichting dergelijk materiaal te updaten.

7. ONZE AANSPRAKELIJKHEID

7.1 Het op onze site getoonde materiaal wordt aangeboden zonder garanties of andere voorwaarden qua nauwkeurigheid, actuele informatie of dat het vrij van bugs is. Voor zover de wet toestaat, sluiten wij andere leden van onze bedrijvengroep en gelieerde derden hierbij uitdrukkelijk uit:

7.1.1 alle voorwaarden, garanties en andere bepalingen die anderszins door statuut, algemeen recht of overwegingen van billijkheid van toepassing zijn, alsmede

7.1.2 enige aansprakelijkheid voor directe, indirecte of gevolgschade veroorzaakt door gebruikers in samenhang met onze site, het gebruik, onvermogen tot gebruik of resultaten van gebruik van onze site, gelinkte websites en daarop gepubliceerd materiaal, waaronder:

7.1.2.1 verlies van inkomen of omzet;

7.1.2.2 verlies van business;

7.1.2.3 verlies van winsten of contracten;

7.1.2.4 verlies van voorziene besparingen;

7.1.2.5 verlies van gegevens;

7.1.2.6 verlies van goodwill; en

7.1.2.7 verspilde management- of kantooruren, of het nu gaat om onrechtmatigheid (inclusief nalatigheid), contractbreuk of anderszins, zelfs indien voorzien, mits deze voorwaarde geen aanspraken verhindert voor verlies van of schade aan uw materiële eigendom of andere aanspraken voor direct financieel verlies die niet worden uitgesloten door de hierboven genoemde categorieën.

7.2 Dit heeft geen invloed op onze aansprakelijkheid voor overlijden of lichamelijk letsel voortvloeiend uit onze nalatigheid, of onze aansprakelijkheid voor onjuiste voorstelling van feiten of een fundamentele aangelegenheid, of enige andere aansprakelijkheid die niet onder de toepasselijke wetgeving kan worden uitgesloten of beperkt.

8. INFORMATIE OVER U EN UW BEZOEKEN AAN ONZE SITE

Wij verwerken informatie over u in overeenstemming met ons privacybeleid. Met het gebruik van onze site stemt u in met deze verwerking en garandeert u dat alle door u verstrekte gegevens accuraat zijn.

9. MATERIAAL NAAR ONZE SITE UPLOADEN

9.1 Hoewel wij ons best doen onze site zo goed mogelijk te beveiligen, kunnen wij de veiligheid van door u verstrekte informatie niet garanderen. Daarom zal materiaal dat u naar onze site uploadt als niet-vertrouwelijk en niet aan eigendomsrechten gebonden beschouwd worden, en hebben we het recht dergelijk materiaal voor enig doel te gebruiken, kopiëren, verspreiden en bekendmaken aan derden. Tevens hebben wij het recht uw identiteit bekend te maken aan iedere derde die aangeeft dat door u op onze site geplaatst of geüpload materiaal een schending van hun intellectuele eigendomsrechten of hun recht op privacy is.

9.2 Wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk tegenover derden voor de inhoud of de nauwkeurigheid van materialen die door u of een andere gebruiker van onze site zijn geplaatst.

9.3 Wij hebben het recht uw materiaal of plaatsingen van onze site te verwijderen indien dergelijk materiaal naar onze opvatting op enigerlei wijze als ongepast kan worden aangemerkt.

10. VIRUSSEN, HACKEN EN ANDERE MISDRIJVEN

10.1 U mag onze site niet misbruiken door opzettelijk virussen, trojans, worms, logic bombs of ander kwaadaardig of technologisch schadelijk materiaal te introduceren. U mag niet proberen ongeoorloofd toegang te verkrijgen tot onze site, de server waar deze op draait of enige andere met onze site verbonden server, computer of database. U mag onze site niet aanvallen via denial-of-service of gedistribueerde denial-of-service.

10.2 Als u deze bepaling overtreedt, begaat u een strafrechtelijke overtreding. Wij zullen dergelijke overtredingen melden bij de relevante autoriteiten en met deze samenwerken door uw identiteit bekend te maken. In het geval van een dergelijke overtreding vervalt onmiddellijk uw recht om onze site te gebruiken.

10.3 Wij zijn niet aansprakelijk voor verlies of schade die wordt veroorzaakt door een denial-of-service aanval, virussen of ander technisch schadelijk materiaal dat uw computerapparatuur, computerprogramma's, gegevens of ander eigen materiaal kan besmetten door uw gebruik van onze site of het downloaden van materiaal dat erop is geplaatst of op eraan gekoppelde websites.

11. NAAR ONZE SITE LINKEN

11.1 U mag naar onze homepage linken op voorwaarde dat u dit op een eerlijke en legale manier doet die onze reputatie niet schaadt of er voordeel aan ontleent, maar u mag dit niet doen op een wijze waardoor het beeld ontstaat van een soort associatie, goedkeuring of goedkeuring onzerzijds die er niet is.

11.2 U mag niet linken vanaf websites die niet van u zijn.

11.3 Onze site mag niet in een andere site ingesloten worden en u mag, behalve naar de homepage, niet naar enig ander deel van onze site linken. Wij behouden ons het recht voor toestemming om te linken zonder aankondiging in te trekken.

12. LINKS VANAF ONZE SITE

Waar onze site links naar andere sites en door derden geboden bronnen bevat, dienen deze slechts te uwer informatie. Wij hebben geen controle over de inhoud van deze sites of bronnen, en aanvaarden er geen verantwoordelijkheid voor, noch voor verlies of schade die het gevolg is van uw gebruik ervan.

13. RECHTSGEBIED EN TOEPASSELIJK RECHT

13.1 De Engelse rechtbanken hebben exclusieve jurisdictie over eventuele vorderingen die voortvloeien uit of gerelateerd zijn aan een bezoek aan onze Site, hoewel wij het recht behouden om een procedure tegen u in te stellen voor inbreuk op deze voorwaarden in uw land of enig ander relevant land.

13.2 Deze gebruiksvoorwaarden en eventuele geschillen of vorderingen die eruit voortvloeien of eraan gerelateerd zijn of hun inhoud of formatie, inclusief niet-contractuele geschillen of claims, worden beheerd en opgesteld in overeenstemming met de wet van Engeland en Wales.

14. VARIATIES

Wij mogen deze voorwaarden te allen tijde herzien door deze pagina aan te passen. Van u wordt verwacht dat u deze pagina regelmatig checkt voor mogelijke wijzigingen aangezien deze bindend voor u zijn. Sommige bepalingen in deze gebruiksvoorwaarden kunnen ook worden vervangen door bepalingen of mededelingen die elders op onze site worden gepubliceerd.

15. UW ZORGEN

Indien u bezorgd bent omtrent op onze site geplaatst materiaal, neemt u contact op met het hoofd customer services p/a SDK, PO Box 8174, Reading, Berkshire, RG6 9PE, VK of helpdesk@watchshop.com.

Bedankt voor uw bezoek aan onze site.

Laatst bijgewerkt: februari 2017.

Door op "Alle cookies accepteren" te klikken, gaat u akkoord met het opslaan van cookies op uw apparaat om de sitenavigatie te verbeteren, het sitegebruik te analyseren en te helpen bij onze marketinginspanningen. Voorkeuren kunnen worden aangepast in Cookie-instellingen. Bekijk onze Cookiebeleid